Geschiedenis

Blaaskapel tijdens de carnavalsoptocht in 1956 Blaaskapel tijdens de carnavalsoptocht in 1956.

v.l.n.r. achter: Jef landerloo, Harry Bastings, Harie Bendermacher, Chrit bergenhuizen, Jacques Bendermacher, Piet Custers, Frans Huls, Sjeng Munnix.
Zittend: Jef Roijen.

Ontstaan

De Boemelkapel dankt haar ontstaan aan een toevalligheid. Begin jaren vijftig ontdekte schoolmeester Jos Bendermacher, voormalig dirigent van Harmonie Amicitia Banholt, op een bepaalde dag een boekje met aardige blaasmuziek voor harmoniebezetting. Het boekje, "Aurora", bevatte 32 lichtemuziekwerkjes. Omdat na de repetitie van de harmonie toch nog altijd enkele muzikanten door bleven blazen, schreef Jos Bendermacher wat partijen uit. In 1952, op carnavalszondag, stonden tien tot vijftien leden van de harmonie na de H. Mis bij elkaar aan de kerk. Zij besloten een rondgang te houden door Banholt, Terlinden, en Reijmerstok. Overal waar men opendeed werd een van de 32 stukjes gespeeld én natuurlijk iets gedronken. Men had tot 22.00u nodig om alle huizen af te werken.
Jac. Bendermacher, één van de zonen van Jos Bendermacher, nam al gauw de taak op zich om vóór elke inzet enkele tellen vooraf te geven. En zo had Banholt binnen korte tijd zijn blaaskapel en dirigent. Op de achtergrond bleef Jos Bendermacher meehelpen aan het succes van de kapel; hij maakte de partijen "passend" en in zijn woning werden ontelbare repetities gehouden.

De blaaskapel tijdens de zitting in 1956 De blaaskapel tijdens de zitting in 1956.

De relatie met CV de Boemelère

Vanaf 1955 was er de officieel opgerichte carnavalsvereniging "De Boemelère", die de carnavalszitting en optocht in Banholt organiseerde. Bij de eerste zitting gaf de ceremoniemeester van de "Boemelère", Math Wanders, de blaaskapel de naam "De Boeren van Kapel". Boerenkielen waren toen de "uniformen". In de jaren die volgden bleef de kapel een carnavalsorkest. Men speelde op zittingen (ook buiten Banholt!) en begeleidde de prins gedurende de gehele carnaval. Ook wanneer men andere prinsenrecepties bezocht, was men er om de eigen prins te begeleiden. Toen de carnavalsverenigingen die men bezocht zelf voor muziek gingen zorgen en de kapel weinig kansen meer kreeg om te spelen, stopte men met deze traditie.

Wedstrijden en concoursen in de beginjaren

Vanaf 1956 nam de kapel deel aan wedstrijden en concoursen. Op 11 november 1956 behaalde zij in Mheer een eerste prijs in de eerste afdeling, met 211 punten. In de erewedstrijd behaalde zij 218 punten. In 1958 deed de kapel eveneens mee aan een concours in Mheer. Vervolgens nam zij deel aan het concours in Lemiers voor solisten en boerenkapellen op 12 November 1961. Men behaalde daar in de sectie blaaskapellen een eerste plaats (101 punten, eerste prijs). Het blaaskapellenconcours van Margraten in 1967 werd afgesloten met een eerste prijs (161 punten) in de afdeling B. Al snel werd er door de omringende kapellen en muziekkenners uit het heuvelland gezegd "Die va Tebannet höbbe u good kapelke" en zo was het eigenlijk ook.

De kapel heeft officiële uniformen! Foto uit 1973. De kapel heeft officiële uniformen!

Staand v.l.n.r: Chrit Elissen, Piet Custers, Marcel Tielens, Jef Tielens, Pierre Roijen, Harie Bendermacher, Chrit Bergenhuizen, Sjuf Roijen, Fons Bendermacher, Jef Roijen, Jacques Bendermacher
Zittend: Jef lardinois, John Munnix, Jef Landerloo, Wiel Roijen.

Uniformen en naamgeving

Het "kostuum" bestond in de eerste twintig jaren steeds uit de boerenkiel met rode zakdoek Tijdens het twintigjarige bestaanfeest in 1972 ontstond het idee voor nieuwe uniformen voor de kapel. Deze werden aangeschaft met het geld dat verdiend werd aan het lustrumfeest dat bestond uit een receptie met dansavond en een blaaskapellenfestival. In maart 1973 werden de nieuwe uniformen aangeboden: groene jasjes, zwarte broek, witte kniekousen en een bijpassend hoedje en strikje. Met behulp van een extra actie werd in '74-'75 geld bij elkaar gebracht om vaantjes te kopen voor aan de pupiters te bevestigen. Tot die tijd was er nog geen officiële naam voor de kapel. Omdat men een naam op het vaantje wilde hebben is er toen gekozen voor de naam "Boemelkapel".

In 1998 werden de uit 1973 stammende uniformen vervangen door een nieuw "kostuum": Zwarte broek, wit hemd en een zwart hesje met print. In 2005 werden de vaantjes die aan de pupiters hangen vernieuwd: Een zwarte achtergrond met het opschrift: Boemelkapel Banholt en dezelfde print op het doek als op de hesjes. Deze vaantjes werden geschonken door de supportersclub van de kapel.


De jaren '70

Sinds Pasen 1971 wordt de Plechtige Hoogmis van eerste paasdag jaarlijks muzikaal opgeluisterd door de Boemelkapel. Begin jaren zeventig was tevens de tijd dat men begon met optredens buiten het dorp. De optredens werden steeds talrijker. Ooit heeft men in één jaar tijd zelfs dertig optredens gehad. In 1977 was de viering van het 25-jarig bestaan. De jubilarissen Jacques Bendermacher, Harrie Bendermacher, Chrit Bergenhuizen, Jef Landerloo en Jef Roijen waren bij deze gelegenheid 25 jaar lid van de kapel.

4e plaats op de Blaastest & televisieoptreden Foto uit 1981. Een 4e plaats op de Blaastest…. en een televisieoptreden!

De Blaastest

Sinds 1975 organiseerden de NCRV en het Limburgs Dagblad gezamenlijk de zogeheten Blaastest: een wedstrijd voor muziekgezelschappen met Tiroler, Egerlander, of Beierse muziek op het repertoire. In 1979 nam de Boemelkapel deel aan een van de voorrondes in Weert. Drie juryleden beoordeelden de prestaties: de bekende trompettist Willy Schobbe, René Vanstreels uit België en de Luxemburger George Wagner. De Banholter Boemelkapel behaalde 345,5 punten en hun optreden werd door de jury zeer gewaardeerd, maar gaf toch nog geen toegang tot de Blaastestfinale van dat jaar. Twee jaar later, op 20 maart 1981, werd deelgenomen aan een voorronde in Bree. De Boemelkapel scoorde 198,5 punt bereikte een 5e plaats op de eindranglijst en had zo recht op deelname aan de Blaastestfinale. Banholt bereidde zich goed voor op deze wedstrijd, die plaatsvond in de Rodahal op vrijdag 22 mei 1981. Er namen 7 kapellen deel aan de finale (5 Nederlandse, 1 Belgische en 1 kapel uit Luxemburg). De presentatie was in handen van niemand minder dan Ted de Braak, geassisteerd door Noortje de Vries. De jury bestond uit Freek Mestrini (Orginal Egerlander Musikanten) Harry de Groot (NCRV), Pol Cabus (BRT II, Omroep Limburg), George Wagner (RTL Luxemburg), Henk Kleinmeyer (v.m. Glannerbrugger Muzikanten), Willy Schobben (dirigent Big Band en ex-AVRO-dansorkest) en Anita Enders (Deutslandfunk Keulen). Van het hele programma werden radio-opnames gemaakt voor BRT II en Omroep Limburg en tv-opnames voor de NCRV. De Boemelkapel haalde met 71 punten een 4e plaats. Deze finaleplaats gaf de kapel recht op een plaatopname: NCRV-Limburgs Dagblad Blaasfestival Volume 6. In de regionale pers werd de Boemelkapel veel lof toegezwaaid. Op vrijdag 3 juli tenslotte volgde de 70 minuten durende tv-uitzending van de Benelux Blaastest 1981.

foto uit 1994 Slowakije
Foto uit 1994. Slowakije

Concertreizen

Naast optredens in Nederland en België heeft de kapel ook in Duitsland haar muzikale kunnen getoond. Zo bezocht men tweemaal de wijnfeesten (1983 en 1984) en verzorgde er optredens. De Boemelkapel maakte de afgelopen jaren een 4-tal grote concertreizen naar Slowakije. Voor de eerste maal gebeurde dit in 1994. Twee jaar later, in 1996, werd wederom naar Trencin afgereisd. In 2002 werd wederom een nieuwe reis gemaakt naar Trencin. Ditmaal met een flink aantal nieuwe jeugdige leden in de gelederen. Het Slowaakse avontuur en succes bleef de kapel boeien en vandaar dat men in de zomer van 2005 een nieuwe poging waagde. Het 4-daagse verblijf in en rondom Trencin was wederom zeer geslaagd en toekomstige concertreisplannen zijn er dan ook nog beslist…….

Recente jubilea

In 1993 werd het 40-jarig bestaan een jaar te laat gevierd, daar in 1992 een dirigentenwissel had plaatsgevonden. Jacques Bendermacher droeg toen de dirigeerstok over aan Robert Tielens. Het 40-jarig bestaan werd gevierd tijdens een feestweekend in oktober met als gastkapel Trencianska Dvanastka. Op zondagochtend vond er bovendien een dankviering in de Gerlachuskerk plaats die werd opgeluisterd door de Mergellandkapel uit Slenaken. Daarna volgde een receptie, o.a. ook voor de jubilarissen Jef Roijen, Jacques Bendermacher, Harie Bendermacher en Alfons Bendermacher.

In 1996 werd aan de 25-jarige jubilarissen Jef tielens en John Munnix een receptie aangeboden. Er werd een feestweekend georganiseerd en de bevriende Slowaakse kapel Bodovanka was hiervoor speciaal naar Banholt gekomen.

In het najaar van 2002 werd het 50-jarig jubileum gevierd en de gebroeders Harie en Alfons Bendermacher werden gehuldigd voor hun lange staat van dienst. Op de zaterdagavond speelden onze Slowaakse gasten Vlocovanka de sterren van de hemel op het georganiseerde festival in de harmoniezaal. Ook de Boemelkapel gaf hier zelf een concert. Er werd tevens op zondag een plechtige eucharistieviering gehouden die werd opgeluisterd door de Bergweider Musikanten van Mheer. De aansluitende receptie en feestmiddag werd weer opgeluisterd door Vlocovanka en de bevriende kapel Marlenticka.

foto uit 2007 Loverixplein
Foto uit 2007. Loverixplein

Staand v.l.n.r: Frank Bendermacher, Roland Roijen, Erwin Mingels, Jef Tielens, Pierre Franssen, Marco Franssen, Guido Lardinois, Alfons Bendermacher, Ronald Bendermacher, Mark Houben, Jim Munnix.
Zittend v.l.n.r: Dennis Tielens, Didier Defauwes, Wendy Zegers, Sandra Voncken, Harrie Bendermacher.

Muzikale leiders Boemelkapel

De muzikale leiding is sinds de oprichting steeds in handen geweest van een eigen lid. De muzikaal leider blaast dan ook zelf mee tijdens de uitvoeringen.

Periode > Naam muzikale leider(s)
1952 t/m 1992 > Jacques Bendermacher
1993 t/m 2000 > Robert Tielens
2001 t/m 2003 > Marc Houben
2004 t/m heden > Frank Bendermacher, Marc Houben (repertoire kerkelijke vieringen)

Officiële vereniging en bestuur

Zoals gezegd bestaat de Banholter Boemelkapel al sinds 1952 en functioneerde eigenlijk meer dan 50 jaar als een soort van onderdeel van de plaatselijke Harmonie Amicitia. De kapel functioneerde wel als een meer aparte vereniging, maar was het officieel niet. De vele leden van de Boemelkapel waren en zijn tot op de dag van vandaag ook lid van de Banholter harmonie. Tijdens de jaarvergadering van 2004 werd het besluit genomen om van de Boemelkapel officieel een vereniging te maken en op 13 december 2004 werd dit notarieel vastgelegd. In de praktijk blijft men echter een trouwe partner van de harmonie wat betreft het gebruikmaken van instrumentarium, het gebruiken van de harmoniezaal als repetitielokaal en houdt men rekening met de door de harmonie georganiseerde activiteiten.

foto uit 2012
Foto uit 2012.

v.l.n.r: Fons Bendermacher, Dennis Tielens, John Munnix, Jef Tielens, Roland Roijen, Ronald Bendermacher, Jim Munnix, Jos Simons, Pierre Franssen, Guido Lardinois, Wendy Zegers, Eva Krauth, Varsha Ubachs, Frank Bendermacher, Harrie Bendermacher.

Recente jubilea

In de maand oktober van 2012 werd het Diamanten jubileum gevierd. Hierbij werden een 3-tal jubilarissen gehuldigd, namelijk: Harrie en Alfons Bendermacher, beide 60 jaar lid en Ronald Bendermacher, 25 jaar lid van de Boemelkapel.

Op zondagmorgen werd er een plechtige eucharistieviering gehouden, die werd opgeluisterd door sextet Steinetzki uit Stein. Na de receptie werd er aansluitend de feestmiddag gehouden, die werd geheel verzorgd door de Drie Donken Blaaskapel en Krajovjanka.